Algemene Vragen


  • Kan een ooglidcorrectie veilig door een arts, die niet plastisch chirurg is, worden uitgevoerd?
  • Kom ik in aanmerking voor een ooglidcorrectie als ik jonger ben dan 30 jaar of ouder dan 70 jaar?
  • Wordt een ooglidcorrectie vergoed door de zorgverzekeraar?
  • In de media is zo nu en dan veel te doen over ernstige complicaties van fillers. Is een injectable behandeling bij NJ! veilig?
Ja, een ooglidcorrectie is medisch gezien een relatief eenvoudige ingreep die valt binnen het huisartsgeneeskundig takenpakket van de kleine chirurgische ingrepen. Veel ervaring met het uitvoeren van ooglidcorrecties is een zeer belangrijke voorwaarde voor een mooi resultaat met een kleine kans op complicaties. De artsen van NJ! hebben zich gespecialiseerd in ooglidcorrecties en voeren deze ingreep zeer frequent uit (momenteel worden er ongeveer 80 ooglidcorrecties per maand uitgevoerd bij NJ!). Dit maakt dat u bij NJ! aan het juiste adres bent voor een veilige ooglidcorrectie met een natuurlijk resultaat!
Er zijn geen leeftijdsgrenzen om in aanmerking te komen voor een ooglidcorrectie. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie wordt beoordeeld of er sprake is van huidoverschot bij de bovenoogleden, en of er bijkomende factoren zijn zoals bijvoorbeeld spierzwakte. Klanten komen vaak met klachten als vermoeide ogen, hoofdpijn, of een zwaar gevoel. Andere redenen voor een ooglidcorrectie zijn een vermoeide blik, verlies van de natuurlijke arcadeboog, of het niet meer kunnen opmaken van de ogen door overvallende bovenoogleden.
In zeer uitzonderlijke gevallen wordt een ooglidcorrectie vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u bij de zorgverzekeraar informeren naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding van een ooglidcorrectie.
Een injectable behandeling is veilig met een kleine kans op complicaties mits uitgevoerd door een goed opgeleide en ervaren arts en mits er veilige tijdelijke producten worden gebruikt. De artsen van NJ! zijn wettelijk bevoegd tot het uitvoeren van injectable behandelingen. De artsen zijn hun injectable opleiding gestart bij dokter Jani van Loghem van Doctors Inc Academie. In de jaren daarna hebben de artsen zich verder gespecialiseerd door het doen van diverse trainingen en clinics. NJ! hecht grote waarde aan veiligheid en kwaliteit en daarom volgen de artsen de laatste ontwikkelingen op de voet en worden alleen A-produkten gebruikt die bewezen veilig en goed zijn.