Om de behandeling van de patiënten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de arts uw administratieve en medische gegevens vastleggen. De voortgang van de specialistische zorg moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben behalve uw specialist ook zijn of haar waarnemer en de assistent-geneeskundigen toegang tot de gegevens. Daarnaast hebben ook personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens.

Het is de gewoonte dat de huisarts over een chirurgische ingreep wordt ingelicht. Indien u dit niet wenst, moet u dat bij uw bezoek aan de kliniek zelf aangeven.

Al deze bovengenoemde personen hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Naast een bezoek aan onze kliniek kunnen wij ook gegevens verzamelen door uw bezoek op onze website www.natuurlijkjong.nl, als u zich inschrijft op een nieuwsbrief of als u één van onze enquête formulieren invult.
Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Kliniek Natuurlijk Jong uw privacy, onder andere door naleving van de WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp).

Voor meer informatie over deze wet kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl